Τελείωσε το αρωματικό χώρου με τα ξυλάκια. Και τώρα τι κάνουμε;